اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت


8 بازدید ۲۲ام دی ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟


نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت  آزادي بيان  را در دانشگاه هاي آمريکا  وضع مي کنند؟


نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟
نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟
نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟
نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

 نيويورک تايمز :
چه کساني محدوديت بر آزادي بيان در دانشگاه هاي آمريکا  وضع مي کنند؟
 JAN. 9, 2017

Image result for Who’s Really Placing Limits on Free Speech?

  محدوديت  آزادي بيان در دانشگاه هاي آمريکا

نويسنده مقاله: “دونالد پي مونهن” استاد روابط خارجي دانشگاه ويسکانسين

در طول شش ماه گذشته، حداقل براي سه بار قانونگذاران ايالت ويسکانسين،تهديد به قطع بودجه ي دانشگاه دولتي، به دليل آموزش هاي  تبعيض نژادي و… کرده اند. من به عنوان يک عضو از آن گروه بر نحوه مديريت سازمان هاي دولتي تمرکز مي کنم، من چيز هاي زيادي در مورد خطرات ناشي از  تداخل سياست در آموزش و پرورش و آموزش عالي شنيده ام.  هر چند مقامات منتخب  ويسکانسين  در توجه به آزادي بيان در دانشگاه حتي پس از ناکامي در تشخيص اينکه چگونه و در چه رويکردي باشد و با انتقاد  از تشکل سياسي دولتي در دانشگاه  بعنوان يک تهديد بزرگ براي آزادي بيان  سخن گفته اند وهر چند مدعي اند به  پروسه  حفاظت  ازمطالبات رو به رشد  دانشجويان بايد بهتر رسيدگي شود،..
براي نمونه”استيف نز”، سناتور معروف- رهبران دانشگاه را تشويق به عدم دادن راه  به  تجمعات اصلاح سياسي  کرده است، و خواستار امکان وجود دانشگاه  به عنوان مکاني  امن شده است،
 اما در ماه ژوئيه، استيف ناز با ارسال يک نامه به سران اين دانشگاه، در مورد مقاله توهين آميز در مورد مردان و گرايشات جنسي شکايت کرده است. او چند روز پيش گفت:،  برنامه هاي دانشگاه براي کشف موضوع  يک جنگ عليه مردان  محسوب مي شود..
در اين رابطه ناز  تنها نيست ،  پيش از اين نيز نماينده دولت که مسئول کميسيون آموزش عالييست خواستار لغو پروژه ي شده بود، که در مورد هويت افراد پوست سفيد بحث کرده بوده و درخواست اخراج مربي وراهنماي آن  پروژه را مطرح کرده است.
مسئول مذکور”ديو مورفي”  مي گويد: که اين  روش نشاندهنده ي” قطب گرائي نژادي” در دولت است.   و”اگر من در کنار اين استاد اخراجي دانشگاه  قرار بگيرم، نمي دانم که چگونه  ماليات دهندگان رادر کنار خود حفظ کنم” و قول داد که براي هدايت تيم  آموزشي خود آنها را به سمت علوم انساني سوق دهد، تا از آموزش عالي قانوني  اطمينان حاصل شود..
  نمونه هاي فراوان  ازاين دست نشان  مي دهد که  آزادي دانشگاه ها ي آمريکا  دربحران قراردارد، وبه امري قابل قبول تبديل شده است. و اين ماجرا ها، بعنوان  يک رويداد معمولي ميان ارزشهاي سنتي از آزادي بيان و هويت سياسي، با ناپديد شدن “تحمل تفاوتها” وجود يافته است. که اين رويه با ناپديد شدن مخالفان، و يا عقب نشيني آنها همراه گرديده است..

   اين جنگ در حال حاضر در همه دانشگاه ها ي امريکا در درجات مختلف بعنوان يک واقعيت درجريان است،  گرچه درک نمي شود ، و آنها به نمادبرتر ترس فوري بيشتر درمقايسه با  بسياري از موسسات خصوصي و  نخبگان خاص تبديل شده اند ..

اين  مثالها تنها  نمايندگي يک بُعد از آزادي بيان در دانشگاه ها بعهده دارد ونمي تواند تجربه  ۱۴ سال تدريس  من در دانشگاه هاي دولتي ميشيگان، تگزاس و ويسکانسين را منعکس کند.من و همکارانم  به يک دليل روشن  نگراني هائي در مورد برنامه هاي ايدئولوژيک  مقامات منتخب و سياستمداران  دولتي داشتيم. دانشجويان  مي توانستند به گرايشات دانشگاه اعتراض کرده و خواستار تغيير سياست باشند ، درمقابل مقامات منتخب نيز مي توانستند قوانين  يا  قطع منابع بودجه  و ميزان چشم انداز خود را به مديريت دانشگاه منتقل کرده وآنرا اعمال  کنند..

اعضاي دانشگاه به ارزيابي  و پژوهش مشکلات اجتماعي و زيست محيطي، که سازگار با چشم انداز  حزبي نيست،  و قوه مقننه  کنترل آنرا دراختيار داردمي پردارند با اينحال آنها ترجيح مي دهند که امادگي  اعتراض مقامات دولتي را که  در برابر آن نهفته است داشته باشند. در دانشگاه کاروليناي شمالي، اعضاي شوراي دولتي،تامين مالي مرکز تحقيقات دانشگاه رامتوقف کردند زيرا  که  در  بررسي علل فقر به انتقاد ازدولتمردان  که به اتخاذ سياست هاي  جنگ  عليه فقرا پرداخته  اند ، اشاره کرده بود ..
 در ميان کاهش بودجه مرکزي به طور گسترده تر در ويسکانسين، فرماندار اين ايالت، اسکات واکر، به قطع کمک هاي مالي بدون هشدار قبلي يا توضيح اقدام کرد، و تمام وجوه مورد نظر را به مرکز دولتي  تحقيقات انرژي هاي تجديد پذيراختصاص داد..

در دانشگاه هاي خصوصي و دولتي، اساتيد معتقدند  که بحث در مورد :نژاد و جنسيت، طبقات اجتماعي، انتخابات، و يا حتي سياست، مي تواند آنهارا در معرض خطر حمله گروه هاي محافظه کار قرار دهد . اين  موضوع شامل  اعضاي نگران موسسات عمومي پژوهشي  برابر  امکان جستجوي  پيام ها وايميل هاي  آنان نيز تحت قوانين موجود مي شود. چون کنترل کننده اصلي  آن موارد، قانون گذاران  قوانين کلي در قبال موسسات مورد اشاره قرار داده است.

دراين ميان  کارمنداني هستندکه نظارت  و مراقبت را  با نوشتن  گزارش منفي عليه استادان  ويسکانسين را دنبال کرده ،  تا همانند گذشته در زمان جديد با ارتباط با يکي از اعضاي کنگره و  دولت محلي، که دوست  دارند به  دانشگاه حمله کنند پست ومقام بالاتري را دريافت کنند .

پس  ازتضعيف حمايت از داشگاه بوسيله ي قانونگذاران جديد ، استادان دانشگاه ويسکانسين و در حال حاضر امکان مواجه شدن با  اسلجه در غرفه ها وزيرسرپله ها را بعيد نمي دانند،  چون اين چيزي است که مسببين آن نمي خواهند تلاش براي ايجاد يک فضاي امن  بحث وتعامل علمي موثر در دانشگاه حاکم باشد…
خطرازاينجا نشات مي گيرد،  قانون گذارانيکه  خود را به عنوان حافظ آزادي بيان در دانشگاهها مي ديدند   اکنون در برخورد با آن به عنوان يک عنوان گزينشي برخورد مي کنند.و  به دانشجويان  مي گويند که موسسات اموزش عالي را به معني گوش دادن به ديدگاه هاي نظريه مخالف ببينند،  در حالي که خود آنرا  ناديده گرفته و يا به شدت به فرسايش شرايط ساختاري آن مي پردازند  امري که اجازه مي دهد چنين آزادي. به تصوير ي کاملاً  دور از موسسات خصوصي تبديل شود،   بنابراين دانشگاه   بايد محلي باشد که در آن به  غربالگري نگراني ، که بعنوان يک راه که به نفع جامعه تمام مي شود نگاه کنند .
تهيه وترجمه : نجواي کنگان
منبع:

 Who’s Really Placing Limits on Free Speech?
[On Campus]

Donald P. Moynihan

ON CAMPUS JAN. 9, 2017

Continue reading the main story Share This Page

Continue reading the main story
Photo
Credit Micky Walls
چه کساني محدوديت بر آزادي بيان در دانشگاه هاي آمريکا  وضع مي کنند؟

 گرارش نيويورک تايمز  

منبع + ادامه مطلب
:


نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

.

===

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟
,,,,,,,,,,,,,,نيويورک,تايمز,:,چه,کساني,محدوديت,,آزادي,بيان,,را,در,دانشگاه,هاي,آمريکا,,وضع,مي,کنند؟
, , , , , , , , , , , , , ,نيويورک ,تايمز ,: ,چه ,کساني ,محدوديت , ,آزادي ,بيان , ,را ,در ,دانشگاه ,هاي ,آمريکا , ,وضع ,مي ,کنند؟
, , , , , , , , , , , , , , نيويورک, تايمز, :, چه, کساني, محدوديت, , آزادي, بيان, , را, در, دانشگاه, هاي, آمريکا, , وضع, مي, کنند؟
, , , , , , , , , , , , , , نيويورک , تايمز , : , چه , کساني , محدوديت , , آزادي , بيان , , را , در , دانشگاه , هاي , آمريکا , , وضع , مي , کنند؟
+ + + + + + + + + + + + + + نيويورک + تايمز + : + چه + کساني + محدوديت + + آزادي + بيان + + را + در + دانشگاه + هاي + آمريکا + + وضع + مي + کنند؟
نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟

نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,نيويورک تايمز : چه کساني محدوديت آزادي بيان را در دانشگاه هاي آمريکا وضع مي کنند؟,

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب