اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت


6 بازدید ۲۱ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳


مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني    ۳


مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳
مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳
مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳
مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

  تعدادبرگ: ۸۰   قيمت: ۸۰۰۰ تومان   حجم فايل: ۲۱۰۳ kb  تعدادمشاهده  ۸۴  
 

 
چكيده:    ۱
مقدمه:    ۲
فصل اول:    ۳
مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني    ۳
فرهنگ چيست؟    ۴
مهندسي فرهنگ، لازمه توسعه همه جانبه    ۵
چگونگي فرهنگ خوي؟    ۵
عوامل آب و هوايي منطقه خوي به دو دسته محلي و بيروني به شرح زير تقسيم مي‌شوند:    ۸
مجتمع مسکوني    ۲۵
علت ايجاد مجتمع‌هاي مسکوني    ۲۵
نقش و جايگاه كنوني مجتمع‌هاي مسكوني    ۲۷
زيبايي شناسي فرم و پيچيدگي عملكرد در مجتمع‌هاي مسكوني    ۲۷
نقش و جايگاه كنوني معماري خانه    ۲۸
کانسپت طراحي مجتمع مسکوني:    ۲۹
نتايج مطالعات:    ۲۹
نمونه موفق مجتمع مسکوني ۱۱۲ واحدي در شهرک وليعصر خوي    ۳۲
فصل دوم:    ۳۳
تهيه برنامه فيزيکي طرح و ليست کليه فضاهاي مورد نياز و مطالعه قوانين و استانداردهاي هر فضا و ارتباطات بين آنها    ۳۳
تهيه برنامه فيزيکي طرح:    ۳۴
مقدمه:    ۳۴
ليست فضاي مورد نياز:    ۳۵
مزايا    ۳۶
ضوابط و مقررات کلي احداث مجتمع‌هاي مسکوني:    ۳۸
ليست فضاي مورد نياز يک مجتمع مسکوني    ۴۰
ابعاد ارائه شده در خانه‌هاي مسکوني    ۴۰
تعيين متراژ زيربناي مجتمع مسکوني    ۴۰
متراژ فضاها بر حسب متر مربع    ۴۱
فصل سوم:    ۵۵
تجزيه و تحليل سايت انتخابي (خاماچيلار) در مقياس خرد و تعيين کليه عوامل که ممکن است به نحوي در طرح شما تأثير گذار باشد    ۵۵
مقدمه اي بر اصول طراحي سايت هاي مسکوني    ۵۶
•    مراحل اصلي طراحي و تجزيه و تحليل يک سايت مسکوني    ۵۶
خاماچيلار:    ۵۹
فصل چهارم:    ۶۵
روند طراحي    ۶۵
مطالعات اوليه طرح جامع و تفصيلي شهر خوي در دو مرحله شامل:    ۶۶
فرايند ايجاد مجموعه مسکوني:    ۶۷
شناخت :    ۶۹
شناخت کاربران:    ۶۹
روند طراحي و پيدايش فرم:    ۶۹
تنظيم اهداف و سياستهاي طراحي :    ۷۰
فصل پنجم:    ۷۷
نقشه‌ها    ۷۷
 

 

مقالات معماري www.nbpars.ir 09128380245

منبع + ادامه مطلب
:

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

.

===

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳
مطالعات,در,مورد,چگونگي,نحوه,تأثير,فرهنگ,خوي,در,مجتمع‌هاي,مسکوني,,,,۳
مطالعات ,در ,مورد ,چگونگي ,نحوه ,تأثير ,فرهنگ ,خوي ,در ,مجتمع‌هاي ,مسکوني , , , ,۳
مطالعات, در, مورد, چگونگي, نحوه, تأثير, فرهنگ, خوي, در, مجتمع‌هاي, مسکوني, , , , ۳
مطالعات , در , مورد , چگونگي , نحوه , تأثير , فرهنگ , خوي , در , مجتمع‌هاي , مسکوني , , , , ۳
مطالعات + در + مورد + چگونگي + نحوه + تأثير + فرهنگ + خوي + در + مجتمع‌هاي + مسکوني + + + + ۳
مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳

مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,مطالعات در مورد چگونگي نحوه تأثير فرهنگ خوي در مجتمع‌هاي مسکوني ۳,

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب